Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за „тротоарното право“

ДОКЛАД

от Вили Лилков и Владимир Кисьов – общински съветници

Относно: “Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно действащата към настоящия момент „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община” в чл. 30, т. 2 на Раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение” е предвидено, че за ползване на общинска собственост (тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение) за строителни обекти се събира такса за кв. м. на ден в зависимост от зоната, в която се намира терена. Предвидено е също така таксата да се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото и същата се удвоява при ползване на терена след изтичане на разрешения срок. В Приложение № 1 на Наредбата са определени таксите, както следва: за І-ва зона – 1,30 лв./кв.м./ден; за ІІ-ра зона – 1,20 лв./кв.м./ден; за ІІІ-та зона – 1,00 лв./кв.м./ден; за ІV-та зона – 0,80 лв./кв.м./ден. Тези такси са едни и същи и при извършване на ново строителство и при ремонт или други дейности по покриви и фасади на съществуващи сгради.

Практиката показва, че при извършване на ремонти или други дейности по фасадите на сградите, в някои случаи цената която заплащат собствениците за тротоарно право е близка или по-висока от цената на конкретните дейности по фасадите или покривите на сградите. Така например при изграждане на скеле за ремонт на фасада с дължина 20 м, заеманата площ от тротоара е около 30-40 кв.м., за което за един месец, за различните райони на София, се заплащат суми между 1170-1560 лв (за І-ва зона), 1080-1440 лв (за ІІ-ра зона ), 900-1200 лв (ІІІ-та зона) и до 720-960 лв (за ІV-та зона), без ДДС. При площ на фасадата от 250 кв м, цената на боядисването е от порядъка на 2000-2500 лв. При ремонт на фасадата на сграда – паметник на културата много често сроковете за ремонта са удължени, спрямо тези които са достатъчни за подобен ремонт на обикновена сграда с близки параметри, защото се извършват по-специфични дейности, необходимо е повече време и съответно е по-скъпо.

Известно е, че голяма част от сградния фонд в столицата не се подържа в добро състояние, особено фасадите на сградите, а почти целия сграден фонд се нуждае спешно от прилагане на мерки за енергийна ефективност. Високата цена на тротоарното право възпира гражданите и юридическите лица да ремонтират фасадите и да подобряват енергийната им ефективност. Освен това, когато ремонтните дейности бъдат изпълнени предсрочно, в рамките на един месец, собственикът на обекта заплаща цялото тротоарно право, защото чл. 32 (1) предвижда, че таксата се заплаща при издаване на разрешението за посочения в него период, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото. Тази разпоредба не стимулира собствениците да приключват по-бързо ремонтните дейности, което би било в интерес на гражданите на Столична община, защото ограниченията по тротоарите и уличните платна ще бъдат по-рано премахвани.
С решението, което предлагаме собствениците ще бъдат стимулирани да предприемат действия за боядисване и ремонт на фасадите, както и да приключват в по-кратки срокове ремонтните дейности, което е в интерес на гражданите и юридическите лица, и на Столична община.

С уважение
Вили Лилков
Владимир Кисьов
Към доклада са приложени:

  1. Обосновка
  2. Мотиви.
  3. Проект за решение.

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2012 година

ЗА: „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1, т. 1 от „Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет”

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в която са отразени промените, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Приложение 1

Проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

§1.Член 35 от Наредбата, който гласи:
„Таксата по чл. 30, т. 2 се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.”

добива вида:
Чл. 35. (1) Таксата по чл. 30, т. 2 се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.
(2) При извършване на ремонтни дейности по фасадите физическите и юридическите лица ползват гратисен период в срока на ползване на терена по ал. 1, както следва:
1. седем дни за сгради до шест етажа и съответно десет дни за сгради над шест етажа.
2. десет дни за сгради паметници на културата и при ремонти свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградите.


МОТИВИ

Известно е, че голяма част от фасадите на сградите в столицата не се подържат в добро състояние, а почти целият сграден фонд се нуждае спешно от прилагане на мерки за енергийна ефективност. Високата цена на тротоарното право възпира гражданите и юридическите лица да ремонтират фасадите и да подобряват енергийната им ефективност.
С решението, което предлагаме, собствениците ще бъдат стимулирани да предприемат действия за ремонт на фасадите, както и да приключват в по-кратки срокове ремонтните дейности.


ОБОСНОВКА

При извършване на ремонти или други дейности по фасадите на сградите, в някои случаи цената, която заплащат собствениците за тротоарно право съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, е близка или по-висока от цената на конкретните ремонтни дейности по фасадите или покривите на сградите.
Освен това, когато ремонтните дейности бъдат изпълнени предсрочно, в рамките на един месец, собственикът на обекта заплаща цялото тротоарно право, защото таксата се заплаща при издаване на разрешението за посочения в него период, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото.
Тази разпоредба не стимулира собствениците да приключват по-бързо ремонтните дейности, което би било в интерес на гражданите на Столична община, защото ограниченията по тротоарите и уличните платна ще бъдат по-рано премахвани.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: