Доклад от Вили Лилков за паметна плоча на проф. Иван Саръилиев

Има още

Питане от Вили Лилков за велоалеята от Лъвов мост

Има още

Доклад на група общински съветници за „Топлофикация – София” ЕАД“

Има още

34-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

33-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за промени в наредбата за местни такси…

Има още

Доклад на Вили Лилков за поставяне на паметен знак…

Има още

Питане от Вили Лилков за плащането по електронен път на данъци и такса битови отпадъци

Има още

Питане от Вили Лилков за мемориала на „Желязната дивизия”

Има още