46-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

41-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

40-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Питане от Вили Лилков за велоалеята от Лъвов мост

Има още

32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Питане от Вили Лилков за плащането по електронен път на данъци и такса битови отпадъци

Има още

Питане от Вили Лилков за мемориала на „Желязната дивизия”

Има още

Питане от Вили Лилков за базовите станции върху стълбовете за улично осветление

Има още

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Питане от Вили Лилков за закононарушения с… „портрета от стената“

Има още