Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за промени в наредбата за местни такси…

Има още

Питане от Вили Лилков за плащането по електронен път на данъци и такса битови отпадъци

Има още

6-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

85-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

82-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още