Доклад на група общински съветници за „Топлофикация – София” ЕАД“

Има още

35-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

34-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

33-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за промени в наредбата за местни такси…

Има още

Доклад на Вили Лилков за поставяне на паметен знак…

Има още

Питане от Вили Лилков за плащането по електронен път на данъци и такса битови отпадъци

Има още

Питане от Вили Лилков за мемориала на „Желязната дивизия”

Има още

31-во заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още