„Градина на съветската армия или Княжеска градина“

Има още

90-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Доклад от Вили Лилков и Бойко Маринков – за именуване на улици в памет на инженери – първостроители на София

Има още

Доклад от Вили Лилков и Бойко Маринков – за именуване на улици в памет на първостроители на парковете на София

Има още

Доклад от Вили Лилков и Бойко Маринков – за именуване на улици в памет на скулптори и архитекти

Има още

Доклад от Вили Лилков – за паметна плоча на адв. Илия Цанов

Има още

Доклад от Вили Лилков – за паметна плоча на Васка Баларева

Има още

Доклад от Вили Лилков – за „Княжеска градина“

Има още

Вили Лилков за София

Има още

Отчет на общинския съветник Вили Лилков

Има още