46-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

39-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Доклад от Вили Лилков за паметна плоча на проф. Иван Саръилиев

Има още

Доклад на група общински съветници за „Топлофикация – София” ЕАД“

Има още

33-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

32-ро заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

Доклад от Вили Лилков и Владимир Кисьов за промени в наредбата за местни такси…

Има още

Доклад на Вили Лилков за поставяне на паметен знак…

Има още

30-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още

27-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

Има още