Иван Костов в БНТ, за „Животът и други неща”

БНТ, „Животът и други неща”, 06.04.2013 г.,
Разговор на Сибина и Асен Григорови с Иван Костов, председател на Демократи за силна България

За гледане – от GrigoroviTV:

За четене на препредаденото от агенция ФОКУС – и тук:

Водеща: Добро утро, Иван Костов!
Иван Костов: Здравейте.

Водеща: Чухте ли предишния разговор с журналистите?
Иван Костов: Да.

Водеща: Кажете, какво мислите?
Иван Костов: Мисля, че не си дават сметка за това, какво хората очакват на изборите. Хората очакват на изборите решение на много тежки проблеми в които те се намират.

Водеща: Ясно, но преди да очакват решения очакват някакви лица и коалиции.
Иван Костов: В момента става въпрос за лица, листи, за лични съдби , за това кой какъв е прочее, което засяга една много малка група от хора и не дава отговор на въпросите защо сме безправни, защо сме безработни, защо сме без доходи, обедняващи и т.н.

Водеща: Ще стигнем и до тези въпроси. Цяла седмица не сме чули всъщност, т.е. чухме. Във „Фейсбук” вие пуснахте едно обяснение, какво се е случило със „Синьо единство”, видяхме. Можете ли да го кажете още един път официално, какво се случи, какво стана и къде се разделиха всъщност интересите?
Иван Костов: Не са се разделели интересите. Просто, не можаха да бъдат решени всички въпроси. Имаше много съгласия, разбира се. Например, имаше съгласие за това да има съпредседателство, основано на съвместно участие в осигуряването на кампанията. Имаше опит да се направи компромис, да се решат въпросите с листите и преговорите бяха прекъснати от „Синьото единство”.

Водещ: Вярно ли е, че сте искали парите за кампанията да се преведат по ваша сметка в понеделник, до края на деня там.
Водеща: Става дума на партията.
Водещ: На партията, да.
Иван Костов: Начинът на финансиране на кампанията със съпредседателство означава, че се харчат заедно пари. Защото сметката, която изисква ЦИК, се управлява от упълномощени лица от двамата съпредседатели. Съответно се отчита пред Сметна палата от двамата съпредседатели.

Водещ: Веселин Методиев в понеделник, всъщност първата му реакция беше това – има неясноти в банковата сметка.
Иван Костов: Това е част от закона. Законът изисква такова нещо. За да се управляват пари със съпредседателство сметката трябва да се управлява от две упълномощени лица, които работят. Но това много малко хора ги засяга този въпрос.

Водещ: Въпросът е, къде от ваша гледна точка къде се чупи колелото, колата и т.н.?
Иван Костов: Моята гледна точка е, че не достигна времето да бъдат решени всички въпроси. Тъй като „Синьото единство” се регистрира на 27.

Водещ: От другата страна са други.
Иван Костов: Това е обяснението.

Водещ: За други е обяснението. Те не казват нямахме време, нали ще продължим заедно и т.н. Те казват съвсем е друг е тонът, с който те говорят за тези преговори.
Иван Костов: Аз повторих нашето обяснение. Всеки, който се интересува може да види на нашата страница пълната документация. Да види в последствия след като се разделихме, какво беше направено. Какви предложения бяха направени, какви разпределения в листите. Така, че не мисля, че това мога нещо да добавя към тази страница. Вчера съм разписал листите и ние отиваме на избори.

Водещ: Това добре ли е или зле да отидете по този начин на избори без частта „Синьо единство”?
Иван Костов: Това ще решат избирателите. „Синьото единство” заявиха пред нас, че ни пожелават успех, че няма да спират никой от техните хора да участват в изборите, да помага на изборите. Така, че очакваме ги и в секционните комисии и всеки, който както намери за добре да помага.

Водещ: Вие ще ги очаквате, но те вчера заявиха, че няма да ги дочакате?
Иван Костов: Не, на места те ще дойдат и са заявили и ще участват, ще помагат на изборите като застъпници, като членове на секционни комисии. Има една трета в районните комисии са определени техни хора и ние с тях работим чудесно.

Водещ: Да, но това електорално няма да…
Иван Костов: Както няма значение електорално и това, което в момента се опитваме да изясняваме.

Водеща: Смятате ли, че няма значение електорално къде сте се разминали, какво се е случило?
Иван Костов: Ако позволите сега да кажа, какво означава. Да започнем от дефиницията на десницата, за която тук видях, че я погребаха вашите гости предварително.

Водеща: Е, не го чувате за първи път?
Иван Костов: Какво означава десница, означава хора, които считат, че единственият начин да бъдат решени проблемите от всякакво естество на бедността минава през предприемачеството, минава през една неприкосновеност на собствеността и през защита правата на хората да правят инициатива, да инвестират и да прибират плодовете на своя труд. Останалите, другите твърдят, че това нещо може да го направи държавата, че може да извърши чрез преразпределение, да направи хората щастливи. Ние сме тези, които твърдим, че единственият път минава през икономическото развитие и то през частната предприемаческа инициатива. А не през работните места, които създава държавата. Тъй като в момента всички опити да се намерят други решения извън това, което ние говорим доведоха до политическа криза, а преди това до икономическа не можаха да решат и до социална, въпросът дали е нужно това мислене, дали е нужен този опит, дали е нужна тази експертиза за излизане от кризата ще реши избирателят.

Водеща: Искате ли да отговорите на един въпрос от „Фейсбук” той е – какво е мнението на ДСБ за плоския данък и имат ли намерения да го премахнат?
Иван Костов: Плоският данък във варианта, който е наложен в България го има само в една неевропейска страна. Или може би европейска, Грузия – да я наречем директно. Навсякъде, където той действа е с необлагаем минимум. Навсякъде, във всички страни. Това е практиката. Ние сме уникални, заедно с Грузия. Т.е. ние сме единствените, които облагаме с 10% доходите, които взимат минимална работна заплата. И ако искаме да помогнем на хората с минималната работна заплата е достатъчно да приемем, че тя е необлагаем минимум. Тогава доходите им ще скочат с 10% веднага.

Водещ: Без обаче да се вдига плоският данък, в смисъл без да се диференцира ставката и т.н.?
Иван Костов: То става въпрос за една икономия от около двеста милиона, която със сигурност може да бъде направена.

Водещ: Но това ви е предложението, в смисъл само да падне.
Водеща: За доходите над минималните.
Иван Костов: Моля?

Водещ: Не, не да пада.
Водеща: Запазване на ставката от десет процента за доходи над минималната.
Иван Костов: Така. И пак казвам, това е направено. Освен това ние считаме, че трябва да бъдат намалено от 15% на 10%. Т.е. да бъдат изравнени едноличните търговци. Защо е крайно необходимо това. Защото малкият бизнес в момента се оказа във фризера. От 366 000 предприятия половината имат един зает. Т.е. съществуват формално, на книга. Съществуват в статистиката, но не действат на практика. Най-прекият начин да се създадат работни места е не да ги измисля държавата, а да създаде предпоставките. Тези малки и средни фирми, които са се оказали във фризера, да назначат още по един човек. Това е най-бързият начин страната да реши примерно най-тежкия проблем с безработицата.

Водещ: Оценете проверките на прокуратурата в енергетиката по начина, по който бяха обявени и образувани тази седмица.
Иван Костов: Първо ако позволите да каже за енергетиката. Ситуацията в момента по драматичен начин потвърждава правотата на Демократи за силна България, на сините на референдума, за това, че не е нужно да се строи абсолютно излишна нова ядрена мощност в АЕЦ „Белене”. Нека да го кажем това, защото имаше хора, които лъгаха от трибуната на Народното събрание на тази почва в продължение на месеци наред, на години наред и създадоха страхове у хората и илюзии, че им е необходима нова енергийна мощност.

Водещ: Казахте го.
Иван Костов: Това е ключът към тежката ситуация, в която ние се намираме. Нека всички да го знаят това. Да се строи нова ядрена мощност при положение, че е ненужно е просто брутално вървене срещу истината. Сега това, което вие казвате. Прокурорът само потвърди това, което ние настоявахме, че е вярно. Всъщност няма регулация, че няма контрол върху злоупотребите. Тук не искам да казва…

Водещ: Няма такава проверка. Едната проверка всъщност е за договорите за „Мариците”, която предполагам, че камък ще падне и във вашата градина.
Иван Костов: Не, няма да падне, защото там тези, които ще отидат да бъдат проверявани нямат нищо общо с нас. Това са други правителства, след нас. Аз говоря за последната проверка, в която се установи, че и в ЕРП-та има сериозни нарушения и те се дължат на обстоятелството, „е ДКЕВР не е извършил ролята, изобщо не е бил защитник на конкуренцията на пазара и на интересите на потребителите. Това говори и това е факт. Това ние отдавна го настояваме.

Водещ: Правилно ли е формулирала. Понеже вие превключихте някак си на политическа и предизборна скорост.
Иван Костов: Добре, на каква да се върнем.

Водещ: Анализирайте ходовете на прокуратурата по енергетиката?
Иван Костов: Аз не съм експерт, за да анализирам ходове.

Водещ: Не, нямам предвид в юридически смисъл. Нали вие виждате как действа прокуратурата. Нашият въпрос е примерно защо няма образувано производство срещу някой в ДКЕВР? Но не се става ясно от тези. Нали вие сам казвате, че в ДКЕВР е основната причина.
Иван Костов: Този въпрос е на съвсем конкретна преценка на органите, които извършват следствието. За съжаление аз в това отношение не мога да бъда полезен. Това, което е очевидно е, че огромните проблеми при нас произтекоха първо поради липса на регулация и контрол и второ поради много лоша политика в сферата на енергетиката. Много лоша политика, вредна е ако се опитваш да строиш ядрена мощност за десет милиарда евро, при положение, че нямаш нужда от нови мощности за производство на електроенергия.

Водеща: Вие смятате ли, че договорите с „Марица” 1 и 3 могат сега на базата, да кажем на европейски норми, либерализация на пазара, разваляне на дългосрочните договори, има ли среда да бъдат предоговаряни, трябва ли това да се прави, вашето мнение? Защото нали прокуратурата казва – 25% оскъпяването на цената се дължи именно на дългосрочните договори. Да кажем идвате на власт утре, правите ли нещо с тези договори?
Иван Костов: Не само с тези договори. Цялата политика трябва да бъде друга. Тя трябва да бъде защита на интересите на потребителите. Когато се атакува въпросът, ако питате, какво би трябвало да ес направи, трябва да ес погледне откъде идва най-големият принос за повишаване цената на тока. Оттам трябва да ес тръгне. Това в никакъв случай не са отделни мощности, които дават по-малко принос от два процента в цената. Примерно ВЕИ-та, за които говорихте вие, общото количество електроенергия, които вероятно вкарват в системата не повече от 2%.

Водеща: Така.
Иван Костов: Т.е. тяхното въздействие или хайде да не е 2%, да е 3%. Тяхното въздействие върху цената на тока е в рамките на тези намалени наполовина. Защото другото е от цената от разпределението. Ето, затова става въпрос. Т.е. трябва да бъде атакувано нам, където са най-големите пробиви в цената на електроенергията. Ако ме питате управленски как би трябвало да се действа. Не да се следват митовете, които са създадени в медиите и по отношение на ВЕИ и по отношение на ТЕЦ-те и по отношение на „Мариците” и т.н., а да се тръгне. То е въпрос на един анализ и на управленски решения. Ако искаме бързо да намалее натискът върху формирането на цената, атакуваме там, където е най-големият натиск за вдигане на цената на тока.

Водеща: Посланието от седмицата. От едната страна ВЕИ-та, които ги изключваме, от другата страна са миньорите. Андонов каза – миньорите не можем, това са много хора, не можем да ги оставим на улицата.
Иван Костов: След това като се анализира това положение след тогава се и решава на какво се дължи. Аз без да правя този анализ ще ви кажа, че основният проблем идва от тежкото положение на Националната електрическа компания. Тя е във фалит. Фактически тя е изправена срещу своите кредитори и е в изключително тежко финансово състояние. Трябва всяко следващо правителство да намери отговор на това. Тази компания, която едновременно е в тежко финансово състояние и от друга страна атакувана от европейските контролни органи за конкуренцията да бъде приведена в съответствие с изискванията на конкурентния пазар. Защото в противен случай първо ще влезе във фалит и второ ще бъде осъдена за нарушаване на конкуренцията от европейски органи, а не от български.

Водещ: Има ли въпроси още във „Фейсбук”?
Водеща: Има въпроси във „Фейсбук”, но господин Костов ще ги прочете, понеже повечето са лични и са свързани с работа с други хора и доверието на избирателите. В смисъл питат ви как като не можете да работите с други хора, дори и да предлагате правилните решения, че не се случват нещата. Това казват масово.
Иван Костов: Аз работя много добре с хората, с които работя. Не мога да работя с хора, които са ми сложили транспаранта на сградата си, в което ме обявяват за враг номер едно на държавата. Как да работя с тези хора. Ето, това ми е отговора на този въпрос. Как да работя с хора, които отидоха при Бойко Борисов и нарекоха собственото си управление най-големия провал на прехода. Как да се работи с тези хора, питам. И как да се работи с хора, които не искат да отидат на избори. Как се работи с демотивирани за избори хора.

Реклама от  "Раковски" 134

Реклама от „Раковски“ 134

Водещ: Четохте ли предизборната програма на ГЕРБ?
Иван Костов: Да, разбира се.

Водещ: Какво мислите за нея?
Иван Костов: Мисля, че две трети от тази програма е изпълнение на програми, приети по взаимни документи с Европейския съюз. Там се обещава, какво ще се направи с европейските пари. Тези програми са начертани още от много отдавна, от няколко правителства. Европейският съюз не признава да има прекъсване на тези политики и от тая гледна точка, който и да е в управлението той ще ги направи тези неща.

Водещ: Така.
Иван Костов: Т.е. като махнем тези две трети, какво остава.

Водещ: Какво остава?
Иван Костов: Има една половинка, която са стари неща и останалото е някакъв завой в ляво.

Водещ: Който вие не приемате очевидно?
Иван Костов: Разбира се. Защото аз никак не вярвам, че левият завой в момента не решава, който и да е въпрос.

Водещ: Виждате ли Бойко Борисов като премиер министър в следващото правителство ако вярваме на сегашната социология?
Иван Костов: Никога няма да подкрепя Бойко Борисов като премиер на страната в парламента, защото той се провали, той предизвика… Той превърна социалната криза в политическа. Как да бъде подкрепен премиер, който не може да реши икономическата криза в продължение на четири години, който като мантра повтаря за строителство на магистрали, а всъщност е построил 117 километра магистрали…

Водещ: Как изобщо виждате следващото…
Иван Костов: Нека да довърша.

Водещ: Да, добре.
Иван Костов: Питате ме. Защото трябва да изляза срещу мантрата с нещо и излизам със следното – че това е нищожно усилия на правителството – да строиш магистрали, защото всяко правителство е длъжно да се грижи за инфраструктурата. При далеч по-малки финансови възможности и много зле в техническо отношение, ние построихме, в ония гладни години, 99 километри магистрали и не се хвалим.

Водещ: А, и вие навлязохте в магистралите.
Иван Костов: Не, не се хвалим. Аз обявявам това за нищожно усилие на правителството.

Водещ: Да, така.
Иван Костов: Не може едно нищожно усилие на правителството да се повтаря като будистка мантра, като съчетание от звуци с цел някакво внушение, за да се разбият негативните настроения на психиката на хората. Очевидно не стана, така че в този смисъл, човек, който не е решил икономическата криза, който е вкарал страната в социална и който е превърнал социалната в политическа, отказал да реши въпросите чрез инструментите, които има, примерно програмно правителство, което да започне борбата с монополите и да извърши реални действия – как да бъде подкрепен такъв човек?!…

Водещ: Кой ще управлява след изборите?
Иван Костов: … И това се продава за дясно в момента.

Водещ: Да, кой ще управлява след изборите? Как ще се сглоби изобщо пъзелът?
Иван Костов: Който посочат хората, който посочат избирателите.

Водещ: Добре.
Иван Костов: Това е елементарният отговор.

Водещ: Това е елементарният отговор, а по-сложният?
Иван Костов: А ако ме питате на кафе – на кафе не мога да гледам.

Водещ: Не, не на кафе. Питам ви като човек от двайсет и колко години в политиката, и то по високи нива в повечето случаи.
Иван Костов: Аз се надявам, че вие ще останете отворени за политическите решения. Хората трябва да чуят кой как анализира проблемите. Защото всички политици, които се провалиха в управлението – и Луканов, и Жан Виденов, и Бойко Борисов, които предизвикаха след себе си политическа криза, се провалиха, защото не бяха наясно откъде произтичат проблемите, пред които са изправени. Заради това и не можаха да посочат решение. Затова вие би трябвало да дадете възможност да проличи способността на тези, които могат да назоват проблемите по истинския начин. Между другото, в програмата на ГЕРБ има само признание – да, ние признаваме своите проблеми, и няма нито един признат проблем, нито една грешка, която те са допуснали. Тоест дайте възможност…

Водещ: Е, то е програма, не е изповед.
Иван Костов: Дайте възможност да се чуе и дайте възможност…

Водещ: Ето, даваме.
Иван Костов: … на тези, които имат истински решения на проблемите да ги кажат, защото в противен случай това, което направиха политиците – не дадоха възможност на социалната криза да излъчи своите послания, да излъчи своите представители. Захлупиха набързо всичко това с едни избори, а едни избори, самите избори, не са в състояние да решат нито един проблем. Ако бяха в състояние…

Водещ: Щяха да ги забранят – от фолклора.
Иван Костов: … в периода между 1989 г.… Не, между 1989 и 1997 г. тия чести избори, през година и половина, щяха вече да са ни извели на върха на европейската икономика, а пък те ни заведоха на дъното.

Водещ: Много ви благодарим за това участие.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: