36-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

36-то заседание
на Столичен общински съвет
14.03.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:

27. Питане вх. № СО-93-00-3/3/07.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно преговори за замяна на дялове от „Топлофикация – София“ ЕАД срещу дълг към Български енергиен холдинг (БЕХ).
Отговор по точка 27

28. Питане вх. № СО-93-00-11/1/07.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно съмнения за финансови злоупотреби в поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Отговор по точка 28

30. Питане вх. № СО-93-00-79/1/04.03.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно състоянието на велоалеята, която свързва Лъвов мост по бул. „Мария Луиза“ с кв. „Надежда“.
Отговор по точка 30

31. Питане вх. № СО-93-00-84/07.03.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно неизплащане на държавната субсидия на Народно читалище „Отец Паисий 1936“ с адрес гр. София, район „Слатина“, ул. „Велчо Атанасов“ № 29.

1. Доклад вх. № СО-93-00-58/21.02.2013 г. относно 3-годишна бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № 93-00-473/01.11.2012 г. относно изпълнение на ангажиментите на Столична община във връзка с присъединяването й към Конвента на кметовете – основно европейско движение на местните и регионалните власти в ЕС за борба срещу изменението на климата.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СО-08-22-4/1/26.02.2013 г. относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем за територията на район „ Кремиковци” и район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска

4. Доклад вх. № СО-93-00-56/21.02.2013 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2012 г.
Докл. Дончо Барбалов

5. Доклад вх. № 02-02-51/6/05.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 02-02-76/5/05.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № СО-93-00-87/07.03.2013 г. относно участие на Столична община във II-ра процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Докл. Ралица Стоянова, Малина Едрева

8. Доклад вх. № СО-93-00-81/06.03.2013 г. относно утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари и Програми за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев

9. Доклад вх. № СО-93-00-77/ 04.03.2013 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на общински служител в дирекция „Образование” на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов

10. Доклад вх. № СО-66-00-312/25.01.2013 г. относно одобряване на план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ за м. „Градска грдина – УПИ I, кв.478, “Зона А“.
Докл. Петър Диков

11. Доклад вх. № СО-93-00-73/27.02.2013 г. относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия и попадащи извън границите им.
Докл. Радослав Тошев

12. Доклад вх. № СО-93-00-86/07.03.2013 г. относно утвърждаване на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2012 г. и на Програма за дейността на ОГФМСП за 2013г.
Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов

13. Доклад вх. № СО-93-00-83/06.03.2013 г. относно становище до ДКЕВР против исканото увеличение на цените на ВиК услугите от „Софийска вода“ АД.
Докл. група общински съветници

14. Доклад вх. № СО-93-00-74/27.02.2013 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Солунска“ № 11 на проф. Иван Саръилиев.
Докл. проф. д-р Вили Лилков

15. Доклад вх. № 08-02-288/2/ 01.03.2013 г. относно отдаване под наем на обособен обект, публична общинска собственост, находящ се в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова”, разположен в УПИ I за училише, кв. 6, м. „Славия”, бул. „Цар Борис III” № 128, АОС № 32/ 1997 г.
Докл. Пламен Църноречки

16. Доклад вх. № 70-00-821/14/ 28.02.2013 г. относно промяна на статута на недвижим имот – административна сграда с идентификатор 68134.408.272.4 на ул. „Оборище” № 44, от частна общинска собственост в публична общинска собственост и за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от помещение в същата сграда, с площ 57,60 кв.м., на партера на административната сграда с идентификатор 68134.408.272.4 на ул. „Оборище” № 44.
Докл. Йорданка Фикирлийска

17. Доклад вх. № 08-12-216/1/ 28.02.2013 г. относно откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на обособена част от от помещение за разполагане на един брой банкомат в сградата на районната администрация на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова

18. Доклад вх. № 08-12-214/1/ 01.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на помещение – зъболекарски кабинет в 113-то СОУ „Сава Филаретов” на територията на район „Илинден” .
Докл. Миглена Веселинова

19. Доклад вх. № 94-Т-220/24/ 01.03.2013 г. относно обявяването от публична в частна общинска собственост на имот с площ 26 кв.м, находящ се в град София, район „Витоша”, местност „Ботаническа градина”.
Докл. Стойко Дуков

20. Доклад вх. № СО-08-17-73/05.03.2013 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Витоша“, м.в.з. „Килиите“.
Докл. Стойко Дуков

21. Доклад вх. № 08-06-398/1/ 01.03.2013 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени публична общинска собственост за разполагане преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на София, за извършване на търговска дейност на територията на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

22. Доклад вх. № СО – 08-09-16/1/ 01.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени публична общинска собственост на територията на район „Лозенец”.
Докл. Любомир Дреков

23. Доклад вх. № 08-19-298/3/ 28.02.2013 г. относно искане от Фондация „Театър Абсурд” за предоставяне под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.106.37 с площ 148 кв.м. и част от сграда с идентификатор 68134.4361.106.36 с площ 102 кв.м., находящ се в ж.к. „Люлин” до бл. 428, съгласно АОС №2518/ 08.01.1997 г.
Докл. Милко Младенов

24. Доклад вх. № 08-15-258/5/14.12.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева

25. Доклад вх. № 26-00-6799/5/14.01.2013 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева

26. Доклад вх. № 05-00-28/3/28.02.2013 г. относно изграждане на паметник, посветен на Всерусийския император Александър II и на първоосвободителите на София от турско робство ген. Черевин и есаул Бариш Тищенко заедно с Казашката кавалерийска бригада и 8-ма Донска Батарея на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

29. Доклад вх. № СО-93-00-98/12.03.2013 г. относно избор на кмет на район „Изгрев“.
Докл. Йорданка Фандъкова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № СО-66-00-798/1/08.03.2013 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2012 г.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх. № СО-93-00-97/12.03.2013 г. относно избор на кмет на район „Триадица“.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх. № СО-93-00-99/12.03.2013 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“ на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s