Доклад на група общински съветници за „Топлофикация – София” ЕАД“

ДОКЛАД

от Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет,
Николай Стойнев, Жельо Бойчев и проф. д-р Вили Лилков – общински съветници

Относно: “предприемане на мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София” ЕАД“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №401 по Протокол №70 от 22.07.2010 г. Столичният общински даде съгласие на Столична община да придобие безвъзмездно 107 648 905 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на „Топлофикация – София” ЕАД от едноличния собственик на дружеството до този момент – държавата, представлявана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Със същото решение беше възложено на Съвета на директорите изготвянето на план с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството.
С Решение №164 по Протокол №86 от 31.03.2011 г. Столичният общински съвет утвърди актуализирания Бизнес-план за 2011 г. и Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация-София” ЕАД. С Решение №75 по Протокол №10 от 23.02.2012 г. е утвърден бизнес-план и Ремонтна и инвестиционна програма на дружеството за 2012 г.
При изчисляването на потребената топлинна енергия през м. декември 2012 г. беше обявено от представители на дружеството средно увеличение на сметките в размер на 21%, в сравнение с м. декември на предходната година. Увеличението беше аргументирано с по-високата цена на природния газ и по-голяма консумация на топлинна енергия. След получаване на известията за фактури от потребителите постъпиха множество сигнали за по-високо от обявеното увеличение на сметките към дружеството и Столична община.

От Кмета на Столична община и Столичен общински съвет бяха предприети следните действия:

 • Пълна проверка на сметките за потребената топлинна енергия за м. декември 2012 г.;
 • Възлагане на „Топлофикация – София” ЕАД да отговори на всеки конкретен сигнал на гражданин, като извърши съответната проверка в срок от 30 дни;
 • Възлагане на цялостен финансов одит на „Топлофикация – София” ЕАД от звеното за вътрешен одит на Столична община;
 • Искане към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма да провери дейността на всички фирми за дялово разпределение, които работят на територията на Столична община;
 • Искане за проверка на нулевите прогнозни дялове, заявени през отоплителния сезон, която да се извърши безплатно от дружеството;
 • Възлагане на „Топлофикация – София” ЕАД да организира безплатно за потребителите междинно отчитане на всички клиенти, които изявят желание, въз основа на което да бъде отчетена реалната консумация към момента и актуализиране на прогнозните дялове;
 • Провеждане на работни срещи с потребителски организации, домоуправители, експерти от Техническия университет в София и представители на всички политически сили в Столичен общински съвет;
 • Създаване на работна група от експерти от Техническия университет, потребителски организации и граждани със задача да извърши независими проверки на работата на абонатните станции, на изчисленията на фирмите за дялово разпределение и да предложи мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София” ЕАД;
 • Създаване на работна група в Столичен общински съвет с представители на всички политически сили, които да набележат мерки за подобряване на работата на дружеството с неговите клиенти. Работната група има за задача да разгледа предложения за промени в нормативната уредба, които да бъдат насочени към компетентните институции, както и корекции в договорите между „Топлофикация – София” ЕАД и фирмите за дялово разпределение.

В рамките на проведени работни срещи до този момент бяха обсъдени конкретни мерки за промяна в системата за централизираното топлоснабдяване:

 • Премахване начисляването на лихви върху прогнозни дялове;
 • Определяне на максимален размер на дела на сградна инсталация в месечните сметки, определени при прогнозна консумация на топлинна енергия заплащани от клиентите;
 • Предоставяне на възможност клиентите на дружеството да сключват споразумение за погасяване на просрочените си задължения към „Топлофикация – София” ЕАД;
 • Прилагане на съдебната практика относно тригодишната погасителна давност за просрочени задължения;
  Отчитане на уредите за дялово разпределение два пъти в годината;
 • Ревизия на договорите, сключени с фирмите за дялово разпределение;
 • Въвеждане на задължително изискване към дружеството и фирмите за топлинно счетоводство да предлагат всички възможни форми за ежемесечен отчет на абонатите – уреди с дистанционно отчитане, месечен отчет и самоотчет всеки месец;
 • Провеждане на кампании от дружествата за дялово разпределение, в които да обучават представители на етажната собственост как да извършват самоотчет на сметките;
 • Въвеждане на задължение за „Топлофикация София“ ЕАД и фирмите за дялово разпределение да уведомяват писмено преди началото на всеки отоплителен сезон своите клиенти за прогнозния дял, по който ще бъдат изчислявани сметките им, както и да бъде уведомявана етажната собственост за всяка промяна в общото потребление, която води до промяна в прогнозните дялове;
 • Нормативна промяна, целяща съществено повишение на глобите за некоректно изчисление на отоплението от страна на фирмите за дялово разпределение;
 • Въвеждане от страна на „Топлофикация – София” ЕАД на система за предварителна проверка на сметките за потребление.

Тези мерки целят промяна в системата за отчитане и изчисляване на потребената топлинна енергия.
Въз основа на горното и на основание чл. 11, ал. 1 т. 20 във връзка с ал.2, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества във връзка с чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Устава на „Топлофикация София” ЕАД, във връзка с чл. 33, ал. 6 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от «Топлофикация София” ЕАД на потребителите в град София, предлагаме Столичен общински съвет да приеме решение съгласно приложения към доклада проект.

С уважение
Елен Герджиков
Николай Стойнев
Жельо Бойчев
Владимир Кисьов

Приложение:

 1. Проект за решение.

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2013 година

относно: „предприемане на мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София” ЕАД“

На основание чл. 11, ал. 1 т. 20 във връзка с ал.2, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества във връзка с чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Устава на „Топлофикация София” ЕАД, във връзка с чл. 33, ал. 6 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” ЕАД на потребителите в град София

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Възлага на съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД в срок от един месец:

 1. Да предложи проект на нови Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” ЕАД на клиентите в град София, съгласно който да не се начислява лихва върху месечните сметки, определени при прогнозна консумация на топлинна енергия.
 2. Да изготви актуализирана програма за стимулиране на лоялни клиенти на дружеството.
 3. Да изготви проект на споразумение, което „Топлофикация София” ЕАД да предлага на клиенти с просрочени сметки за последните три години, по силата на което задълженията да се изплащат разсрочено по погасителен план, с клауза за неначисляване на лихва за периода на погасителния план.
 4. Да изготви проект на споразумение, което „Топлофикация София” ЕАД да предлага на клиенти с погасени по давност задължения към дружеството.

Настоящото решение е прието на…акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Един коментар

 1. […] Доклад вх. № СО-93-00-71/26.02.2013 г. относно предприемане на мерки за подобряване на […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: