27-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

27-мо заседание
на Столичен общински съвет
11.10.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

29. Питане вх. № 93-00-402/19.09.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно разходите извършвани от общинските търговски дружества «Пазари Изток» ЕАД, «Пазари Запад» ЕАД, «Пазари Север» ЕАД, «Пазари Юг» ЕАД, «Пазари Възраждане» ЕАД и сключените от тях дългосрочни договори.

1. Доклад вх. № 93-00-410/24.09.2012г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
Докл. Анета Георгиева

2. Доклад вх. № 93-00-409/21.09.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов

3. Доклад вх. № 66-00-2818/3/25.09.2012 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

4. Доклад вх. № 93-00-415/01.10.2012 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх. № 66-00-2952/02.10.2012 г. относно публичен подбор/избор на изпълнителен директор на лечебни заведения – еднолични общински дружества: „Първа САГБАЛ – Света София” ЕАД, „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД и „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленкова, Орлин Иванов,
Малина Едрева, Анета Георгиева, Милка Христова, Петър Москов

6. Доклад вх. № 26-00-5298/3/01.10.2012г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация на основание подлежащи на изпълнение съдебни решения на Софийски районен съд, по силата на които са развалени договори за продажба от 27.06.2002 г. за Магазин № 2 А /кафе-аперитив/ и Магазин № 3, намиращи се в гр. Бухово, район „Кремиковци”, бул. „Никола Бонев” № 16 А, общински нежилищни имоти, стопанисвани от район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

7. Доклад вх. № 26-00-2952/8/04.10.2012 г. относно споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов

8. Доклад вх. № 93-00-427/04.10.2012 г. относно преразпределение на бюджетни кредити в разходната част на бюджета на Столичната община за 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № 66-00-2849/3/04.10.2012 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявената сесия през месец септември по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. Роберт Янакиев, Тодор Чобанов

10. Доклад вх. № 93-00-428/04.10.2012 г. относно участие на Столична община в проект „Поощряване използването на екологично чисти и енерго-ефективни превозни средства” (Clean Fleets) по Програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина

11. Доклад вх. № 08-00-97/21/04.10.2012 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2012 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Орлин Иванов, Ралица Стоянова

12. Доклад вх. № 93-00-393/13.09.2012 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация за кв. 1, м.с. Мрамор за образуване на нови УПИ ІІ-2633.1001, УПИ ІІІ-жс и УПИ ХVІІ-2626.568, 2626.570 и план за застрояване за нов УПИ ХVІІ, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков

13. Доклад вх. № 66-02-639/21.09.2012 г. относно изграждане на паметник на Симеон Радев.
Докл. Петър Диков

14. Доклад вх. № 12-00-764/21.09.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

15. Доклад вх. № 12-00-166/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

16. Доклад вх. № 93-00-425/04.10.2012 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев

17. Доклад вх. № 93-00-426/04.10.2012 г. относно утвърждаване на проект на споразумение за учредяване на консорциум „Столична агенция за насърчаване на иновативния бизнес”.
Докл. Николай Стойнев

18. Доклад вх. № 21-00-201/3/25.09.2012 г. относно поставяне на барелеф на Цар Иван Асен ІІ на фасадата на 12-то СОУ „Цар Иван Асен ІІ”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 72.
Докл. Петър Гюзелев

19. Доклад вх. № 66-02-455/1/02.10.2012 г. относно поставяне на паметна плоча в чест на българския учител на пл. „Гарибалди” пред сградата на КТ „Подкрепа”.
Докл. Мария Димитрова

20. Доклад вх. № 54-00-86/2/04.10.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на архитект Антонин Колар на сградата на „Централния военен клуб” в София.
Докл. Малина Едрева

21. Доклад вх. № 08-07-224/3/18.09.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – част от публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова

22. Доклад вх. № 95-00-2(3)/18.09.2012 г. относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за изграждане на храм в поземлен имот № 1769, с идентификатор 68134.2819.1769 по КККР на гр. София, част от УПИ І-за гробищен парк, административно-ритуална сграда, черква и стопански сгради, м. „Гробищен парк Бакърена фабрика – разширение” и м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика””, кв. 1, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов

23. Доклад вх. № 94-Д-3103(42)12.06.2012 относно придобиване право на собственост върху поземлен имот 490, кв. 29, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, попадаща в улица с о.т. 140 – о.т. 114а, собственост на Константинос Георгиус Триандафилидис и Толис Костас Триандафилидис.
Докл. Любомир Дреков

24. Доклад вх. № 08-08-182/1/03.10.2012 г. относно отстраняване очевидна фактическа грешка в точка 1 на Решение № 430 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Димитър Димитров

25. Доклад вх. № 08-18-97/3/21.09.2012 г. относно отдаване под наем на сграда публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Овча купел”.

Докл. Христина Семерджиева

26. Доклад вх. № 08-22-52/3/18.09.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

27. Доклад вх. № 08-22-54/1/18.09.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев

28. Доклад вх. № 08-23-230/1/27.09.2012 г. относно процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за срок от десет години на имот – публична общинска собственост, намиращ се в район „Панчарево”, с. Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 93-00-431/09.10.2012 г. относно избор на кмет на район „Искър” и полагане на клетва.
Докл. Йорданка Фандъковаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: