16-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

16-то заседание
на Столичен общински съвет
10.05.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-122/1/16.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно несъбрани наеми за рекламни елементи, поставени на терени – публична общинска собственост на Столична община.

2. Питане вх. № 93-00-154/1/05.04.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно информация за дейността на ОП „Екоравновесие“.

3. Доклад вх. № 93-00-119/12.03.2012 г. относно предложение по чл.38 от Закона за концесиите за приемане на решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия за управление на Западен парк – представителна част, разположен на територията на гр. София, район „Илинден“.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх. № 93-00-167/18.04.2012 г. относно предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2012 г. съгласно изискванията на чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова

5. Доклад вх. № 08-08-47/2/24.04.2012 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху реална част от недвижим имот – държавна собственост, попадаща в обхвата на обект „Кръстовище на две нива при бул. „Драган Цанков“ и бул. „Пейо К. Яворов“, райони „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 93-00-185/1/03.05.2012 г. относно промени в персоналния състав на постоянните комисии към Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

7. Доклад вх. № 26-00-1753/5/03.05.2012 г. относно определяне на представители на Столична община в редовното Общо събрание на акционерите в „Централни хали“ АД, конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 17.05.2012 г. редовно общо събрание на акционерите в „Централни хали“ АД.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев

8. Доклад вх. № 93-00-121/13.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № 93-00-187/03.05.2012 г. относно определяне на представител на СО в редовното Общо събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 19.05.2012г. редовно Общо събрание.
Докл. Дончо Барбалов

10. Доклад вх. № 93-00-152/30.03.2012 г. относно програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.
Докл. Мария Бояджийска

11. Доклад вх. № 93-00-51/3/21.03.2012 г. относно изменение на т.6 от Приложение № 1 на решение №46 по протокол № 9/09.02.2012 г. на СОС за увеличаване броя на членовете на Творчески съвет и утвърждаване на членовете на Творческия съвет на СП „Култура“.
Докл. Тодор Чобанов

12. Доклад вх. № 93-00-188/03.05.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на СП „Култура“ за финансиране на проекти 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Любомир Дацов

13. Доклад вх. № 93-00-165/17.04.2012 г. относно предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

14. Доклад вх. № 93-00-169/20.04.2012 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи“ в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания“.
Докл. Албена Атанасова

15. Доклад вх. № 93-00-170/20.04.2012г. относно използване на част от преходния остатък в размер до 700 000 лв. на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания – София“ ЕООД за осигуряване на медицинска дейност, заплащане на персонала, издръжка на сградите и апаратурата.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова

16. Доклад вх. № 12-00-44/7/26.04.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова

17. Доклад вх. № 6600-877/2/03.05.2012 г. относно промяна в решение № 187 по протокол № 15 от 26.04.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев

18. Доклад вх. № 93-00-161/10.04.2012г. относно нуждата от спешни нормативни промени и действия за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на СО.
Докл. група общински съветници

19. Доклад вх. № 93-00-130/19.03.2012 г. относно предложения за промени в разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2012 година.
Докл. група общински съветници

20. Доклад вх. № 93-00-162/11.04.2012 г. относно поставяне на паметен знак на Фритьоф Нансен.
Докл. Роберт Янакиев

21. Доклад вх. № 62-01-182/3/02.05.2012 г. относно поставяне на надпис на дарена монументална скултура „Танц над облаците“, поставена пред Националната галерия за чуждестранни изкуства.
Докл. Роберт Янакиев

22. Доклад вх. № 26-00-1478/2/19.04.2012 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Подуяне“, „Овча купел“ и „Витоша“.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков

23. Доклад вх. № 26-00-2348/2/03.05.2012 г. относно преименуване на ул. „202“ в район „Сердика“ с името бул. „История славянобългарска“.
Докл. група общински съветници

24. Доклад вх. № 26-00-4904/33/03.02.2012 г. относно прекратяване на съсобственост върху УПИ I-за жс, кв.9, м.“Жилищна група Южен парк“, район „Триадица“, чрез пордажба на общинския дял – частна общинска собственост.
Докл. Стоян Начев

25. Доклад вх. № 08-13-51/1/12.04.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на имоти, публична общинска собственост.
Докл. Димитър Димов

26. Доклад вх. № 08-15-95/15/12.04.2012 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ II – 399, кв. 19 А, м. „Младост – 1”.
Докл. Цвета Авджиева

27. Доклад вх. № 08-14-204/10/29.03.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за сключване на предварителен договор за изменение на ПУП за проектен УПИ XV-1074, 1466, 2099, кв.9, ж.к. „Дружба 2 част“, район „Искър“.
Докл. Йордан Томов

28. Доклад вх. № 08-14-141/5/18.04.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за нуждите на 08 РПУ – СДВР на имот – публична общинска собственост, представляващ 16 работни стаи и обслужващи помещения в ж.к. „Дружба“, бл.40, ет.3, район „Искър“ за срок от 10 години.
Докл. Йордан Томов

29. Доклад вх. № 08-21-141/17.04.2012 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. Мировяне, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

30. Доклад вх. № 08-20-49/4/18.04.2012 г. относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Младен Младеновакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: