8-мо заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

8-мо заседание
на Столичен общински съвет
26.01.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9300-6/1/17.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно кадровата политика на Столична община относно служителите в ДКЦ и ЦДГ.

2. Питане вх. № 9300-7/1/17.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно разходите на Столична община по адм. Дело № 5286/2011 г. на ВАС.

3. Доклад вх. № 9300-413/1/19.01.2012 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” инж. Валентин Лазаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева

4. Доклад вх. № 9300-411/11/19.01.2012 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2012 г.
Докл. Елен Герджиков

5. Доклад вх. № 9300-480/29.12.2011 г. относно възлагане разработването на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи, управление и организиране на дейности свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на съоръженията за третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов

6. Доклад вх. № 9300-17/16.01.2012 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх. № 6602-906/19.12.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 319 419,45 лв., обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от Министерство на регионалното развитие и благоустройството № BG161PO001/1.4-07/2010/002.
Докл. Петър Диков

8. Доклад вх. № 6602-930/2/23.12.2011 г. относно проект за ПУП – план-извадка за регулация и застрояване /ПИ-ПРЗ/ за УПИ ХІІІ-76, 1865, 1866, 1867, 106, улица от о.т.9-8-7-7а, кв.16, м.НПЗ „Хладилника-Витоша”, Район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков

9. Доклад вх. № 9300-29/19.01.2012 г. относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет; в състава на Комисията, назначена на основание Решение № 15 по Протокол № 3 от 24.11.2011г. на Столичния общински съвет и издадена Заповед № РД-09-01-454/30.11.2011г на кмета на Столична община и в състава на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
Докл. Малина Едрева

10. Доклад вх. № 9300-26/19.01.2012 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2011 г., основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2012г., бюджет за 2012г. и промени в устава и управителните органи.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисъов, Желъо Бойчев

11. Доклад вх. № 2600-7744/1/19.01.2012 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев

12. Доклад вх. № 0802-81/4/19.01.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж за училищна сграда на Фондация „Любен Гройс” върху имот общинска собственост, м.”Лагера”, кв.62, УПИ III за училище, район „Красно село”.
Докл. Роберт Янакиев

13. Доклад вх. № 0804-293/1/16.01.2012 г. относно предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „ген. Данаил Николаев” № 20, ет.1, на „Български пощи” ЕАД.
Докл. Йорданка Фикирлийска

14. Доклад вх. № 94-ВД-2355/11/16.01.2012 г. относно настаняване в общинско жилище под наем, на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Иван Чакъров

15. Доклад вх. № 0806-344/02.12.2011 г. относно именуване и преименуване на улици на територията на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова

16. Доклад вх. № 0816-4/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

17. Доклад вх. № 0816-97/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

18. Доклад вх. № 0816-127/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

19. Доклад вх. № 0816-169/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Доклад вх. № 15-00-674/5/23.01.2012 г. относно изменение на решение № 77 по протокол № 5 от 22.12.2011 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангеловаакценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Един коментар

  1. Клуб „Един завет“..147огнени фенера 01.02.2012

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: