Избирателни секции в ТРИАДИЦА, София

В неделя, на 12 юни, от 8 до 20 ч., СИНЯТА КОАЛИЦИЯ организира избори за определяне на кандидатите си за президент и за столичен кмет. Право да гласуват в София имат гражданите на Републиката, в чиято лична карта е вписан постоянен адрес, намиращ се на територията на съответната столична избирателна секция (само за членовете на секционните комисии се допуска да гласуват в секцията, в която са назначени).
В район „Триадица“ ще бъдат разкрити 14 избирателни секци в общо 8 училища. 8-те училища, определени като места за гласуване в „Триадица“, съвпадат с местата за гласуване при последните парламентарни избори (през 2009 г.). 14-те секции са разпределени така: по 3 в 41-во ОУ и в 22-ро СОУ, по две в 47-мо СОУ и НПГПФ и по една в останалите четири училища (126-то, 104-то, 121-во и 73-то).
В таблицата по-долу се намират местата за гласуване, както и границите (според автора на този материал) на избирателните секции (в прикачените файлове („1-3“, „4-6“ и т.н.) във формат .pdf, които се намират в най-дясната колонка на таблицата).

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ
АДРЕС
СЕКЦИИ
1 41 ОУ
"Св. Патриарх Евтимий"
УЛ. ”ЦАР САМУИЛ” №24, ТЕЛ. 9890127 1-3 (от 01 до 10
на ПИ 2009)
2 22 СОУ "Г. С. РАКОВСКИ" БУЛ. “ВИТОША” №134, ТЕЛ. 9520865, 9520951, 9522118 4-6 (от 11 до 17
на ПИ 2009)
3 47 СОУ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" УЛ. “ДИМИТЪР МАНОВ” №18, ТЕЛ. 9522228 7-8 (от 18 до 26
на ПИ 2009)
4 126 ОУ
"П. Ю. ТОДОРОВ"
БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” №43, ТЕЛ. 8593161 9 (27-31, 35, 36,
45, 46 на ПИ 2009)
5
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
УЛ. “ЗЛАТИШКИ ПРОХОД”, №5,
ТЕЛ. 8582180
10-11 (от 32 до 34
и от 37 до 39
на ПИ 2009)
6 104 ОУ
"ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
УЛ. “КОСТЕНСКИ ВОДОПАД” №60,
ТЕЛ. 8595124
12 (от 40 до 44,
и от 47 до 51
на ПИ 2009)
7 121 СОУ
"Г. ИЗМИРЛИЕВ"
УЛ. “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” №24,
ТЕЛ. 8593197, 8696428
13 (от 52 до 56
на ПИ 2009)
8 73 СОУ
"ВЛ. ГРАМАТИК"
УЛ. “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” №3,
ТЕЛ. 8599410
14 (от 57 до 67
на ПИ 2009)

 

Припомняме и границите на новообразуваните (през 2009 г.) 67 избирателни секции в район „Триадица“ (“ч.” да се чете като “част от”, a „стари номера“ – като номера на секции отпреди 2009 г. 🙂 )):

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ТРИАДИЦА"

Секция с нов номер
ГРАНИЦИ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
Образувана от секции със стари номера
Училище
1
Позитано, Христо Ботев, Бистрица, Цар Самуил, Солунска, Княз Борис І
1+2
41
2
Позитано, Княз Борис І, Солунска, Цар Асен, Лавеле
3
41
3
Алабин, Цар Асен, Парчевич, Витоша
4+9
41
4
Солунска, Цар Самуил, Парчевич, Цар Асен
6+8
41
5
Бистрица, Христо Ботев, Парчевич, Цар Самуил
5+7
41
6
Парчевич, Христо Ботев, Патриарх Евтимий, Цар Самуил
10+12
41
7
Парчевич, Цар Самуил, Хан Аспарух, Цар Асен
11+13
41
8
Парчевич, Цар Асен, Хан Аспарух, Княз Борис І, Патриарх Евтимий, Витоша
14+15
41
9
Патриарх Евтимий, Княз Борис І, Гургулят, Витоша
16
41
10
Патриарх Евтимий, Ген.Скобелев, Витоша, Гургулят, Княз Борис І, НДК
17+18
41
11
Ген. Скобелев, Цар Петър, Шандор Петьофи, Цар Асен
19
22
12
Ген.Скобелев, Прага, Доспат, Цар Асен, Шандор Петьофи, Цар Петър
20+21
22
13
Доспат, Прага, Пенчо Славейков, Цар Петър
22
22
14
Доспат, Цар Петър, Пенчо Славейков, Княз Борис І
23
22
15
Доспат, Княз Борис І, Пенчо Славейков, Цар Асен
24
22
16
Ген.Скобелев, Цар Асен, Шандор Петьофи, Витоша, Д-р Христо Стамболски, Баба Неделя
25
22
17
Шандор Петьофи, Цар Асен, Здраве, България, НДК
26+27
22
18
България, Балша, Д-р Ст.Сарафов, Димитър Манов, Краище, Витоша
28
47
19
Балша, Янко Забунов, Димитър Манов, Д-р Ст.Сарафов
29
47
20
България, Витоша, Д-р Ст.Сарафов, Петко Каравелов
30+31
47
21
Д-р Стефан Сарафов, Витоша, Янко Забунов, Южен парк, Петко Каравелов
32
47
22
Янко Забунов, Балша, Краище, Ярослав Вешин
33
47
23
Янко Забунов, Ярослав Вешин, Краище, Димитър Манов
34
47
24
Янко Забунов, Витоша, Забърде, Петко Каравелов
35
47
25
Забърде, Краище, Ярослав Вешин, Бяла черква, Петко Каравелов
36
47
26
Краище, П. Ю. Тодоров, Бяла черква, Ярослав Вешин
37
47
27
Бул. България, П. Ю. Тодоров, Мила родина, Дедеагач, Траянови врата
38
126
28
Траянови врата, Дедеагач, България
ч. 38 и ч. 39
126
29
Дедеагач, Траянови врата, Твърдишки проход, Нишава
ч. от 39 и ч. 40
126
30
Мидия, Траянови врата, Дедеагач, Мила родина
ч. 40
126
31
Нишава, Твърдишки проход, Траянови врата, Начо Иванов, Червена роза
ч. 39
126
35
Червена роза, Тулча, Хайдушка гора, Червена роза, Гоце Делчев, България, Нишава
46
126
36
Златишки проход, покрай бл.22, Орехова гора, Гоце Делчев, Червена роза, Хайдушка гора, Тулча, Червена роза
ч. 47, ч. 49
126
45
Гоце Делчев, Кестенова гора, и бл. 29, България
57
126
46
Гоце Делчев, Червена роза, Метличина поляна, около Мотописта, Ген. Кирил Ботев
58
126
32
Петко Ю.Тодоров, Златишки проход, Траянови врата, Мидия, жил. Кв. Южен парк
ч. 41 и ч. 42
нпгпф
33
Златишки проход, Нишава, Червена роза, Начо Иванов, Траянови врата
ч. 43, ч. 44, ч. 45
нпгпф
34
Петко Ю.Тодоров, гръб на бл.7и 8, Нишава, Златишки проход
ч. 42, ч. 45, ч. 50
нпгпф
37
Орехова гора, Хайдушка гора, Златишки проход, Нишава
ч. 49, ч. 48
нпгпф
38
Бадемова гора, Хайдушка гора, Орехова гора, Нишава
ч. 50, ч. 51
нпгпф
39
Бадемова гора, Гоце Делчев, покрай бл. 22, Златишки проход, Хайдушка гора
ч. 51, ч. 52
нпгпф
40
Костина, Костенски водопад, Хайдушка гора, Боянски водопад, Гоце Делчев, Бадемова гора
ч. 52, ч. 53
104
41
Петко Ю.Тодоров и гръб на бл.7 и 8 Костина, Бадемова гора, Нишава
ч. 54, ч. 53
104
42
Костенски водопад, Костина, П.Ю.Тодоров и пред бл. 1А
55
104
43
Костенски водопад, Гоце Делчев, Боянски водопад, Хайдушка гора
ч. 53
104
44
Пред бл. 1А, П.Ю.Тодоров, Гоце Делчев,Костенски водопад
56
104
47
Гоце Делчев, Орехова гора, Метличина поляна, Червена роза
ч. 59
104
48
Гоце Делчев, Бадемова гора, Метличина поляна, Орехова гора
60, ч. 59
104
49
Гоце Делчев, Костенски водопад, бл. 1Б, Боянски водопад, Риккардо Ваккарини, около Мотописта, Метличина поляна, Бадемова гора
61
104
50
Костенски Водопад, Георги Измирлиев, покрай ОДЗ 43, Риккардо Ваккарини, Боянски водопад, гърба на бл. 1Б
62
104
51
Гоце Делчев, Деян Белишки, Метличина поляна, Костенски водопад
ч. 62, ч. 63, 64
104
52
Покрай 121 СОУ, ОДЗ 43, Пред бл. 236, Боянски водопад, Ген. Кирил Ботев
65
121
53
Ген. Кирил Ботев, бл. 1Е, бл. 11Е, Тодор Каблешков
66
121
54
Боянски водопад, пред бл. 238, Георги Измирлиев, бл. 233 и бл. 236
67
121
55
Боянски водопад, покрай бл. 240, Тодор Каблешков, ген. Кирил Ботев, покрай бл. 232, Георги Измирлиев, покрай бл. 238
68
121
56
Георги Измирлиев, Костенски водопад, Тодор Каблешков, Боянски водопад
ч. 69, ч. 70
121
57
Метличина поляна, Деян Белишки, покрай 73 СОУ, Георги Измирлиев, Костенски водопад
ч. 63
73
58
Костенски водопад, бл. 244, Киро Тулешков, бл. 246
72
73
59
Деян Белишки, Тодор Каблешков, Киро Тулешков, бл. 243, покрай 73 СОУ
71
73
60
Деян Белишки, Тодор Каблешков, Луи Айер, Димитър Попниколов, бл. 113
74, ч. 76
73
61
Петко Ю.Тодоров, Хенрих Ибсен, бл. 255, бл. 115, Луи Айер, Димитър Попниколов, бл. 112
75
73
62
Р. Дреновичка, ул. 406, Димитър Попниколов, Луи Айер, бл. 257А
77
73
63
Димитър Попниколов, ул. 406, р.Дреновичка, Тодор Каблешков, Луи Айер
78
73
64
Тодор Каблешков, Костенски водопад, Околовръстен път, България
ч. 70
73
65
Тодор Каблешков, Луи Айер, Околовръстен път, Костенски водопад, Тодор Каблешков, бл. 247, бл. 251
73
73
66
Тодор Каблешков, р. Дреновичка, Околовръстен път, Луи Айер
76
73
67
Хенрих Ибсен, Черни връх, Околовръстен път, р. Дреновичка
79
73


акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Един коментар

  1. […] […] Прочетете повече -> WordPress.com Top Posts […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: