Конституционният съд за изборния кодекс

С РЕШЕНИЕ №4 от 4 май 2011 г. КС на Републиката е установил противоконституционност на няколко текста от новоприетия „изборен кодекс“, отхвърлил е искането за установяване на такава на други текстове и не е пожелал да се занимава с „дефинициите“, събрани в 15 точки (от 6-та до 20-та) на §1 от Допълнителните разпоредби на кодекса (въпреки че, например, точно там – в 15-та, 16-та и 17-та точка, както и в чл. 5, ал. 2, се определят „праговете“, които са си все така далеч от съобразяването с чл. 10 от Конституцията на Републиката, особено във връзка със следващия го член…).

Та, така.

  • По отношение на т. нар. „уседналост“ (буквосъчетание, което, освен че не представлява дума от някакъв език, не е и „легален термин в българското право“, както отбелязват конституционните ни съдии) – числото „12”, думите „две години” и „една година и четири месеца” падат – оттам, откъдето, според КС, трябва да паднат.
  • ЦИКаджиите могат спокойно да започнат с приемане на решения – КС е установил, че единствената противоконституционна разпоредба, засягаща централната избирателна комисия, е тази, която позволява(ше) предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ЦИК „по искане на предложилата го партия или коалиция от партии“ (все пак, след като в сряда, на 11 май, комисията се събере, не е зле да се запознае и с мотивите, поради които Конституционният съд НЕ е обявил за противоречаща на Конституцията въображаемата необжалваемост на някои от нейните решения – най-общо: актове, за които законодателят не е предвидил изрично „необжалваемост, респ. окончателност“, „подлежат на съдебен контрол по общия ред за обжалване на административните актове“, предвиден в АПК)
  • За експерименталното „гласуване по електронен път чрез интернет“ КС е установил, че така, както е уредено в параграф 11, няма да бъде експериментално, няма да бъде баш „тайно“, а и може да докара от един гласоподавател – повече от един глас, така че пада – всичко, написано в този параграф!
  • И §16 пада.
  • И общинските съвети ще си бъдат с по толкова съветници, с колкото са и в момента – противоречащи на Конституцията са точка 2, точка 4 и точка 7 от параграф 19 на изборния кодекс.

Накратко:

РЕШЕНИЕ № 4
София, 4 май 2011 г.

…на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията, чл. 14, ал. 2 от Закона за Конституционен съд Конституционният съд

РЕШИ:

I. Установява противоконституционност и несъответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за гражданските и политическите права, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската харта за местното самоуправление на:
1. Член 1, ал. 1 в частта „народни представители, президент и вицепрезидент на републиката”;
2. Член 3, ал. 4 и 5, чл. 4, ал. 5 и 6, и § 1, точки 4 и 5 в частта относно срока за местоживеене – числото „12”;
3. Член 4, ал. 3 и 4, и § 1, точка 3 в частта относно срока за местоживеене „две години”;
4. Параграф 1, точка 3 в частта относно срока за местоживеене „една година и четири месеца”;
5. Член 25, ал. 1, точка 6;
6. Член 79, ал. 2, точка 1, б. „а” и „б”, и т. 2, б. „б” в частта относно думите „двe на сто”;
7. Параграф 11;
8. Параграф 16;
9. Параграф 19, точка 2, точка 4, точка 7 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9/2011 г.).

ІІ. Отхвърля искането на петдесет и трима народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционност и несъответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за гражданските и политическите права, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската харта за местното самоуправление относно :
1. Член 1 извън частта „народни представители, президент и вицепрезидент на републиката”;
2. Член 3, ал. 2 и 3;
3. Член 3, ал. 4 и 5 в частта извън числото „12”;
4. Член 4, ал. 3, 4, 5 и 6 в частта извън числото „12”, думите „две години” и думите „една година и четири месеца”;
5. Член 23, ал. 2;
6. Член 26, ал. 1, точка 3 и точка 27, и ал. 8;
7. Член 44, ал. 2;
8. Член 74, ал. 4, точки 1 и 2;
9. Член 166, ал. 5 и 6;
10. Член 78;
11. Член 79, с изключение на думите „двe на сто”;
12. Член 264, ал. 1;
13. Параграф 1, точки 1 – 5 в частта извън числото „12”, думите „две години” и думите „една година и четири месеца”;
14. Параграф 18;
15. Параграф 19, точка 1, точка 3, точка 5, точка 6, точка 8, точки 9 – 11 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9/2011 г.).

ІІІ. Оставя без разглеждане искането на петдесет и трима народни представители от 41-вото Народно събрание относно § 1, точки 6 – 20 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9/2011 г.).

Съдиите Емилия Друмева, Владислав Славов, Благовест Пунев и Цанка Цанкова са подписали решението с особено мнение по чл. 1 от Изборния кодекс…

Е, с гласовете на останалите съдии Конституционният съд „преценява, че включването на „условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката” в предмета на регулиране на Изборния кодекс (чл. 1) представлява дописване на Конституцията“, и според горецитирания текст въпросният „кодекс“ вече няма да урежда и организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, както и условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, въпреки че, изглежда, съдиите са мотивирали само отпадането на „условията“… 🙂акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: