Доклад от Вили Лилков – за именуване на улица „Иван Саръилиев“

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община” приложено Ви предоставям за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Именуване на улица в район Студентски на името на
проф. Иван Саръилиев“

Към доклада са приложени:

  1. проект за решение;
  2. съгласувателно писмо от ГИС София изх. N 07-00-3307/29.07.2010, Столична община вх. № 2600-4554(1)/03.08.2010;
  3. предложение за именуване на улица на името на проф. Иван Саръилиев от проф. дфн Богдан Иванов Богданов – Председател на Настоятелството на НБУ;
  4. предложение за именуване на улица на името на проф. Иван Саръилиев от преподаватели в СУ и НБУ и учени от Институт за литература на БАН, подкрепено от Общото събрание на Института за литература на БАН, проведено на 29.07.2010 г.;
  5. съгласувателно писмо изх. № 0816-169/20.10.2010 от кмета на район Студентски;
  6. схема на беизменната улица – извадка от ПУП-ПРЗ на м. Студентски град, одобрен с Решение 468 от 22.07.2010 на СОС;
  7. биографична справка.

Вносител
Вили Лилков
общински съветник


 

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

“Именуване на безименна улица в район Студентски на името
на проф. Иван Саръилиев“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столичния общински съвет постъпи предложение за именуване на улица на името на проф. Иван Саръилиев от проф. дфн Богдан Иванов Богданов – Председател на Настоятелството на Нов Български Университет, както и от преподаватели в СУ и НБУ и учени от Института за литература на БАН. Предложението е подкрепено от Общото събрание на Института за литература на БАН, проведено на 29.07.2010 г.

Иван Саръилиев е роден през 1887 г. в София. През 1905 г. завършва с пълно отличие Първа мъжка гимназия, а през 1909 г. се дипломира в Сорбоната. Ученик на известният френски учен Анри Бергсон. По-късно заминава за Оксфорд, където продължава обучението си и установява личен контакт с много прочути философи.
Завръща се в София, където преподава логика и етика в Първа мъжка гимназия.
Между 1916 и 1918 г. е аташе по печата, първо в Германия, после в Швейцария, където посещава университетите в Берлин и Берн.
Преподава три десетилетия в Софийския университет. Чете лекционни курсове върху различни периоди от историята на световната философия. Няколко поколения български хуманитаристи са слушали лекциите му.
Основател и пръв Председател на Философския клуб в София. Владее седем езика, сред които и класическите латински и старогръцки. Преводач и автор на много статии и студии, както и на седем книги. С тях той се утвърждава като един от първите прагматисти в Европа и първият в Източна Европа и въвежда концепциите на Бергсон в нашата философия.
Три пъти е избиран за декан на Историко-Филологическия факултет на Софийския университет, а след 1936 г. завежда катедрата по История на философията. През 1946 г. проф. Иван Саръилиев е избран за ректор на Софийския университет, но само няколко месеца по-късно е принуден от властта да напусне тази длъжност. След 1950 г. му е забранено да преподава, да публикува, а достъпът до книгите му в обществените библиотеки е ограничен. Трудовете му на практика са недостъпни за аудиторията. Дори и студентите му не могат да се срещат с него. Остатъка от живота си Иван Саръилиев прекарва в пълна изолация и забрава. Умира през 1969 г. в София.

Считам, че предложението за именуване на улица в гр. София на името на проф. Иван Саръилиев заслужава да бъде подкрепено от Столичния общински съвет, защото става въпрос за личност с изключителен принос в развитието на образованието, науката и културата, достоен пример за гражданите на София.
Предлагам на уважаемия СОС на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, както и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община, да бъде именувана на името на проф. Иван Саръилиев безименна улица, между ул. „Акад. Стефан Младенов” и ул. „Димитър Стефанов”, започваща от осова точка (о.т.) 352, през о.т. 629, о.т. 625 до о.т. 627 по плана на м. „Студентски град”, район Студентски – Столична община.
Името на улицата се вписва в именната структура на улиците в квартала към който ще принадлежи, а именно ул. „Проф. Кирил Попов”, ул. „Акад. Борис Стефанов”, ул. „Проф. Рашо Рашев”, ул. „Проф. Атанас Иширков”, ул. „Акад. Стефан Младенов”.


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2010 година

ЗА: “Именуване на безименна улица в район Студентски на името на
проф. Иван Саръилиев“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, както и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Именува на името на проф. Иван Саръилиев безименна улица между ул. „Акад. Стефан Младенов” и ул. „Димитър Стефанов”, започваща от осова точка (о.т.) 352, през о.т. 629, о.т. 625 до о.т. 627 по плана на м. „Студентски град”, район Судентски – Столична община.
  2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Реклами

Един коментар

  1. […] Доклад вх. № 26-00-4554/2/26.10.2010 г. относно именуване на безименна улица в район […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: