Доклад от Вили Лилков – за именуване на улица „Стефан Димитров“

До г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община” приложено Ви предоставям за разглеждане на заседание на СОС доклад относно:

“Именуване на безименна улица в район Студентски на името на
проф. Стефан Димитров“

Към доклада са приложени:

  1. проект за решение;
  2. съгласувателно писмо от ГИС София изх. N 07-00-3307/29.07.2010, Столична община вх. N 2600-4554(1)/03.08.2010;
  3. предложение за именуване на улица на името на проф. Стефан Димитров от Ректора на Националната Художествена Академия;
  4. схема на беизменната улица – извадка от ПУП-ПРЗ на м. Студентски град, одобрен с Решение 468 от 22.07.2010 на СОС;
  5. съгласувателно писмо изх. N 0816-169/20.10.2010 от кмета на район Студентски;
  6. биографична справка.

Вносител
Вили Лилков
общински съветник


 

ДОКЛАД

от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

“Именуване на безименна улица в район Студентски на името
на проф. Стефан Димитров“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Столичния общински съвет постъпи предложение от Ректора на Националната Художествена Академия проф. Светослав Кокалов за именуване на улица на името на проф. Стефан Димитров (1871-1937 г.), който е първоучителят по керамика, основател на българската школа в това изящното порцеланово изкуство.

Проф. Стефан Димитров е организатор на българското порцеланово производство. Създател е на първата и единствена на Балканите архитектурна керамика от майолика, заедно с архитект Петко Момчилов и декоратора Хараламби Тачев върху фасадите на Общинската минерална баня, палатата на Светия синод и църквата „Св. Никола Нови Софийски”, които всъщност са открити галерии на българския сецесион.

Предлагам на уважаемия СОС на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, както и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община, да бъде именувана на името на проф. Стефан Димитров безименна улица, започваща от осова точка (о.т.) 403, през о.т. 422 до о.т. 435 по плана на м. „Студентски град”, район Судентски – Столична община.
Името на улицата се вписва в именната структура на улиците в квартала към който ще принадлежи, а именно ул. „Проф. Атанас Иширков”, ул. „Акад. Борис Стефанов” и ул. „Проф. Кирил Попов”.


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от … … … 2010 година

ЗА: “Именуване на безименна улица в район Студентски на името
на проф. Стефан Димитров“

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, както и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Именува на името на проф. Стефан Димитров безименна улица, започваща от осова точка (о.т.) 403, през о.т. 422 до о.т. 435 по плана на м. „Студентски град”, район Судентски – Столична община.
  2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Advertisements

Един коментар

  1. […] Доклад вх. № 93-00-298/26.10.2010 г. относно именуване на безименна улица в район […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: